maj 2021 - nalekcje.pl

Tworząc portal edukacyjny Nalekcje.pl, naszym celem było podarowanie nauczycielom, dyrektorom przedszkoli i szkół miejsca, które stanie się drogowskazem do samorozwoju, doskonalenia swoich umiejętności, podnoszenia kompetencji.

Pragniemy wyposażyć każdego, kto do nas zajrzy i zostanie na dłużej, w merytoryczną wiedzę, związaną z oświatowymi wymaganiami, a także służyć wsparciem w dostarczaniu wartościowych materiałów edukacyjnych do pracy z uczniami.

Współpracujemy także z instytucjami kultury, m.in. teatrami oraz fundacjami, w zakresie pozyskiwania unikalnych treści, które mogą zostać zaimplementowane podczas procesu kształcenia.
Zakładamy, że warto rekomendować produkty, dzięki którym nauczyciele rozbudzą pasje i zainteresowania swoich uczniów.

Mamy zasadę: wybrane produkty, pomoce edukacyjne, kursy czy webinaria, powinny wspierać wypełnianie założeń oświatowych oraz podstawy programowej, a także pomagać w rozwijaniu kompetencji kluczowych.
W Nalekcje.pl stawiamy na rozwój Wasz i Waszych uczniów!
Zapraszamy do serwisu!

Kochane Mamy, nasze pierwsze nauczycielki życia, które z pełnym poświęcenia sercem od pierwszych naszych dni uczycie nas jak żyć. Dziś Wasze święto! I z tej okazji, ale także w każdy zwykły dzień chcielibyśmy wyrazić olbrzymią wdzięczność, jaka wypełnia nasze serca. Za każdy Wasz gest, za każde poświecenie, za to, że

Czy szkoła może przygotować przyszłego przedsiębiorcę na rynek pracy? Oczywiście! Spójrzmy tylko na tych uczniów, którzy z ochotą zgłaszają się na skarbników klasowych. Czy przyciąga ich tylko pieniądz, czy też możliwość obracania i pomnażania go? Czy na lekcjach przedsiębiorczości można wyłowić z grupy uczniów tych, którzy naturalnie przedstawiają predyspozycje