Przedsiębiorca – film z cyklu „Zawód czy zawód? Czyli jak wybrać, aby się nie rozczarować” - nalekcje.pl

Tworząc portal edukacyjny Nalekcje.pl, naszym celem było podarowanie nauczycielom, dyrektorom przedszkoli i szkół miejsca, które stanie się drogowskazem do samorozwoju, doskonalenia swoich umiejętności, podnoszenia kompetencji.

Pragniemy wyposażyć każdego, kto do nas zajrzy i zostanie na dłużej, w merytoryczną wiedzę, związaną z oświatowymi wymaganiami, a także służyć wsparciem w dostarczaniu wartościowych materiałów edukacyjnych do pracy z uczniami.

Współpracujemy także z instytucjami kultury, m.in. teatrami oraz fundacjami, w zakresie pozyskiwania unikalnych treści, które mogą zostać zaimplementowane podczas procesu kształcenia.
Zakładamy, że warto rekomendować produkty, dzięki którym nauczyciele rozbudzą pasje i zainteresowania swoich uczniów.

Mamy zasadę: wybrane produkty, pomoce edukacyjne, kursy czy webinaria, powinny wspierać wypełnianie założeń oświatowych oraz podstawy programowej, a także pomagać w rozwijaniu kompetencji kluczowych.
W Nalekcje.pl stawiamy na rozwój Wasz i Waszych uczniów!
Zapraszamy do serwisu!

Zawód Przedsiębiorca

Przedsiębiorca – film z cyklu „Zawód czy zawód? Czyli jak wybrać, aby się nie rozczarować”

Czy szkoła może przygotować przyszłego przedsiębiorcę na rynek pracy? Oczywiście! Spójrzmy tylko na tych uczniów, którzy z ochotą zgłaszają się na skarbników klasowych. Czy przyciąga ich tylko pieniądz, czy też możliwość obracania i pomnażania go? Czy na lekcjach przedsiębiorczości można wyłowić z grupy uczniów tych, którzy naturalnie przedstawiają predyspozycje do tworzenia biznesu? TAK! I dlatego dziś zapraszamy Państwa na film z cyklu „Zawód czy Zwód: Jak wybrać karierę, aby się nie rozczarować?” o pracy Przedsiębiorcy.

Dla kogo jest ten film? To pomoc dla nauczycieli, którzy chcą przedstawiać swoim uczniom możliwe ścieżki rozwoju. To pomoc na lekcje, która pozwoli rozpocząć dyskusję o etapach rozwoju, o kompetencjach i o przyszłości. Uważamy wraz z zespołem Nalekcje.pl, że jest to bardzo ważne, aby uczniowie w toku swojej edukacji widzieli większy sens każdej wykonanej przez siebie pracy. Aby rozumieli, że dzisiejsza edukacja może im wymiernie pomóc w przyszłości.

Jak pokierować uczniów na lekcji wychowawczej czy przedsiębiorczości do rozmowy o przyszłości? Proponujemy puścić uczniom film poniżej i rozpocząć dyskusjęna tematy:

  1. Na czym polega bycie przedsiębiorcom?
  2. Co musisz umieć, aby zostać przedsiębiorcom? [może to matematyka, a może fach w ręku, np: umiejętności techniczne]
  3. Jakie są formalności dla przedsiębiorców?
  4. Jakie przedsiębiorstwo można założyć? Co można robić, aby na tym zarabiać? Te pytania mogą być zapalnikiem, do pobudzenia kreatywności uczniów – co można robić, aby zarabiać?

Dziękujemy już z góry wszystkim nauczycielom, którzy wykorzystają materiały od nalekcje.pl, aby już na etapie szkoły pokazywać uczniom różne drogi rozwoju.