Event Planer – film z cyklu „Zawód czy zawód? Czyli jak wybrać, aby się nie rozczarować” - nalekcje.pl

Tworząc portal edukacyjny Nalekcje.pl, naszym celem było podarowanie nauczycielom, dyrektorom przedszkoli i szkół miejsca, które stanie się drogowskazem do samorozwoju, doskonalenia swoich umiejętności, podnoszenia kompetencji.

Pragniemy wyposażyć każdego, kto do nas zajrzy i zostanie na dłużej, w merytoryczną wiedzę, związaną z oświatowymi wymaganiami, a także służyć wsparciem w dostarczaniu wartościowych materiałów edukacyjnych do pracy z uczniami.

Współpracujemy także z instytucjami kultury, m.in. teatrami oraz fundacjami, w zakresie pozyskiwania unikalnych treści, które mogą zostać zaimplementowane podczas procesu kształcenia.
Zakładamy, że warto rekomendować produkty, dzięki którym nauczyciele rozbudzą pasje i zainteresowania swoich uczniów.

Mamy zasadę: wybrane produkty, pomoce edukacyjne, kursy czy webinaria, powinny wspierać wypełnianie założeń oświatowych oraz podstawy programowej, a także pomagać w rozwijaniu kompetencji kluczowych.
W Nalekcje.pl stawiamy na rozwój Wasz i Waszych uczniów!
Zapraszamy do serwisu!

Event Planer – film z cyklu „Zawód czy zawód? Czyli jak wybrać, aby się nie rozczarować”

Czy uczniom i nauczycielom zawód event planer jest bliski? Ależ oczywiście, że tak! W szkole jest bardzo wiele wydarzeń. Są akademie, apele, wyjazdy, wycieczki, spotkania z artystami i wiele, wiele innych. Wydarzenia otaczają nas codziennie, w życiu prywatnym i zawodowym. Dlatego jest to praca bliska każdemu – każdy się z nią prędzej, czy później zmierzy. Ale czy jest to praca przyszłości? Czy warto kierować uczniów na tę ścieżkę kariery?

Jaka jest charakterystyka takiego zawodu? Jakie przykładowe wydarzenia może organizować event planer? O tym wszystkim zapoznacie się w nowym filmie w naszym cyklu: Zawód, czy Zawód?

Zapraszamy do wykorzystania filmu na lekcji do rozpoczęcia rozmów z uczniami nt.:

  1. Przyszłości – jak będą wyglądać wydarzenia za 5-10-15 lat?
  2. Jakie wydarzenia czekają uczniów w najbliższych miesiącach? Jak się organizuje takie wydarzenia? Jak wygląda proces?
  3. Aby zaprezentować uczniom zasadę organizacyjną: zaplanuj – zorganizuj – wykonaj – przeanalizuj i wyciągnij wnioski, którą mogą wdrożyć w swoim codziennym życiu.