Tworząc portal edukacyjny Nalekcje.pl, naszym celem było podarowanie nauczycielom, dyrektorom przedszkoli i szkół miejsca, które stanie się drogowskazem do samorozwoju, doskonalenia swoich umiejętności, podnoszenia kompetencji.

Pragniemy wyposażyć każdego, kto do nas zajrzy i zostanie na dłużej, w merytoryczną wiedzę, związaną z oświatowymi wymaganiami, a także służyć wsparciem w dostarczaniu wartościowych materiałów edukacyjnych do pracy z uczniami.

Współpracujemy także z instytucjami kultury, m.in. teatrami oraz fundacjami, w zakresie pozyskiwania unikalnych treści, które mogą zostać zaimplementowane podczas procesu kształcenia.
Zakładamy, że warto rekomendować produkty, dzięki którym nauczyciele rozbudzą pasje i zainteresowania swoich uczniów.

Mamy zasadę: wybrane produkty, pomoce edukacyjne, kursy czy webinaria, powinny wspierać wypełnianie założeń oświatowych oraz podstawy programowej, a także pomagać w rozwijaniu kompetencji kluczowych.
W Nalekcje.pl stawiamy na rozwój Wasz i Waszych uczniów!
Zapraszamy do serwisu!

Z okazji Dnia MAMY

Kochane Mamy,
nasze pierwsze nauczycielki życia, które z pełnym poświęcenia sercem od pierwszych naszych dni uczycie nas jak żyć. Dziś Wasze święto! I z tej okazji, ale także w każdy zwykły dzień chcielibyśmy wyrazić olbrzymią wdzięczność, jaka wypełnia nasze serca. Za każdy Wasz gest, za każde poświecenie, za to, że dzięki Wam możemy dziś odkrywać i tworzyć świat. Przyjmijcie w imieniu całego naszego zespołu proste, a tak głębokie i wielowymiarowe słowo: DZIĘKUJEMY!