Zawód, czy zawód? Badanie kompetencji uczniów - nalekcje.pl

Tworząc portal edukacyjny Nalekcje.pl, naszym celem było podarowanie nauczycielom, dyrektorom przedszkoli i szkół miejsca, które stanie się drogowskazem do samorozwoju, doskonalenia swoich umiejętności, podnoszenia kompetencji.

Pragniemy wyposażyć każdego, kto do nas zajrzy i zostanie na dłużej, w merytoryczną wiedzę, związaną z oświatowymi wymaganiami, a także służyć wsparciem w dostarczaniu wartościowych materiałów edukacyjnych do pracy z uczniami.

Współpracujemy także z instytucjami kultury, m.in. teatrami oraz fundacjami, w zakresie pozyskiwania unikalnych treści, które mogą zostać zaimplementowane podczas procesu kształcenia.
Zakładamy, że warto rekomendować produkty, dzięki którym nauczyciele rozbudzą pasje i zainteresowania swoich uczniów.

Mamy zasadę: wybrane produkty, pomoce edukacyjne, kursy czy webinaria, powinny wspierać wypełnianie założeń oświatowych oraz podstawy programowej, a także pomagać w rozwijaniu kompetencji kluczowych.
W Nalekcje.pl stawiamy na rozwój Wasz i Waszych uczniów!
Zapraszamy do serwisu!

Badanie kompetencji uczniów

Zawód, czy zawód? Badanie kompetencji uczniów

Czy badają Państwo kompetencje swoich uczniów w procesie kształtowania ich patrzenia na przyszłość? Z perspektywy czasu wielu dorosłych uznaje takie testy za kluczowe i potrzebne do poznania siebie i optymalizacji swojego postępowania, rozwoju kariery i zwiększania swojej efektywności na rynku pracy. W skrócie, aby więcej zarabiać, należy poznać jak lepiej wykorzystać swoje naturalne talenty. A wciąż niewielu uczniów wybierając zawód na przyszłość kieruje się swoimi naturalnymi talentami. Warto, aby nauczyciele dostarczyli im szerokiej wiedzy o nich samych.

Dlatego w ramach cyklu „Zawód czy zawód” polecamy uwadze pedagogów darmowy test osobowości: https://www.16personalities.com/pl . Test składa się w ankiety w języku polskim, której odpowiedzi modelują profil badanego do jednego z 16 typów osobowości. Każdy typ jest finalnie dokładnie opisany i przedstawia wskazania, w jakich kierunku zawodów może kierować się osoba mająca dany typ. I zaskakujące może wydawać się, jak dokładnie i dobrze dopasowane wychodzą wyniki! W opinii zespołu nalekcje.pl taki test dla eksperymentu może wykonać każdy. Ale szczególnie polecamy go na lekcje. 12-minutowe zadanie daje możliwość bardziej świadomego wyboru przyszłości dla nastolatków.
Niezależnie czy ktoś chciałby pracować w branży mody, albo księgowości, organizować eventy czy dbać o środowisko to wato wiedzieć, czy jest się bardziej analitykiem, strażnikiem, doradcą, czy poszukiwaczem. Wiedza o sobie pozwoli każdemu uczniowi lepiej kierować swoją karierą. Dlatego zachęcamy do badania kompetencji uczniów na lekcjach o karierze zawodowej.