Tworząc portal edukacyjny Nalekcje.pl, naszym celem było podarowanie nauczycielom, dyrektorom przedszkoli i szkół miejsca, które stanie się drogowskazem do samorozwoju, doskonalenia swoich umiejętności, podnoszenia kompetencji.

Pragniemy wyposażyć każdego, kto do nas zajrzy i zostanie na dłużej, w merytoryczną wiedzę, związaną z oświatowymi wymaganiami, a także służyć wsparciem w dostarczaniu wartościowych materiałów edukacyjnych do pracy z uczniami.

Współpracujemy także z instytucjami kultury, m.in. teatrami oraz fundacjami, w zakresie pozyskiwania unikalnych treści, które mogą zostać zaimplementowane podczas procesu kształcenia.
Zakładamy, że warto rekomendować produkty, dzięki którym nauczyciele rozbudzą pasje i zainteresowania swoich uczniów.

Mamy zasadę: wybrane produkty, pomoce edukacyjne, kursy czy webinaria, powinny wspierać wypełnianie założeń oświatowych oraz podstawy programowej, a także pomagać w rozwijaniu kompetencji kluczowych.
W Nalekcje.pl stawiamy na rozwój Wasz i Waszych uczniów!
Zapraszamy do serwisu!

Science Lab

Science -Lab rozwiązaniem dla pracowni naukowych w edukacji online

Jak funkcjonuje kora mózgowa? Jak wyjaśnić uczniom budowę oka, czy ucha? Szczególnie podczas zdalnej lekcji?!
Przedstawiamy Państwu program multimedialny Science-Lab, który ułatwia to zadanie nauczycielom w całej Polsce! Teraz każda placówka może zakupić produkt i wprowadzić edukację online w nowe technologie!
W programie z poziomu nauczyciela można udostępnić subkonto uczniom, aby w tym samym czasie na własnych komputerach oglądali filmy, wykonywali symulacje, doświadczenia i eksperymenty. Korzystaj z bogatej obudowy dydaktycznej, poręcznych wklejek, a także testów i kartkówek do weryfikacji wiedzy uczniów. Uważamy, że każda szkoła powinna zakupić produkt i wprowadzić edukację w nowe technologie!

Produkt obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne do pobrania (program multimedialny i obudowę dydaktyczną), dostępne po zalogowaniu na platformie
 • Pudełko z wydrukowanymi materiałami (wysyłka kurierem na adres podany w formularzu rejestracyjnym)

Zawartość pudełka:

 • Kod dostępu do programu – dostępna wersja online i offline,
 • Warunki licencyjne,
 • Pendrive (do wgrania wersji offline produktu),
 • Naklejka do pokoju nauczycielskiego z miejscem na wpisanie loginu i hasła do platformy,
 • Wklejki do zeszytu

Materiały dydaktyczne na platformie:

 • Program multimedialny 
 • Obudowa dydaktyczna zawiera:
 • Testy podsumowujące dla każdej części oraz poświęcone całości materiału – wszystkim zmysłom.
 • Klucze odpowiedzi do testów.
 • Cykl „Co warto zapamiętać?”, zawierający najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych zmysłów. Materiały zostały przygotowane w formie m.in. plakatów, infografik oraz wklejek do zeszytu.
 • Obserwacje i eksperymenty, które opracowano w oparciu o założenia Podstawy Programowej, a także wychodzące poza obowiązujący zakres.
 • Karty pracy angażujące uczniów w omawiane tematy.
 • Pakiet kart z pomysłami na zajęcia.

SPE:

Do wszystkich materiałów w programie multimedialnym został nagrany profesjonalny lektor. Ponadto przy elementach opisowych istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki, co pozwala na wykorzystanie produktu podczas pracy z uczniami o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych (SPE).

„Science-Lab” przygotowano w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej, dzięki czemu nauczyciel wprowadzi elementy biologii, chemii, czy fizyki w obcym języku.

Etap Edukacyjny – klasy 4-8 szkoły podstawowej, szkoła ponadpodstawowa

Korelacja międzyprzedmiotowa – biologia, chemia, fizyka, geografia

Kompatybilne Urządzenie – monitor dotykowy, tablica interaktywna, komputer, laptop, tablet.

Wersje Językowa Programu Multimedialnego – polska i angielska (program jest dwujęzyczny)

Science Lab ułatwi nauczanie zdalne

Dodaj komentarz