Projekt EDUKATOR - zwiększanie kompetencji edukatorów już trwa! - nalekcje.pl

Tworząc portal edukacyjny Nalekcje.pl, naszym celem było podarowanie nauczycielom, dyrektorom przedszkoli i szkół miejsca, które stanie się drogowskazem do samorozwoju, doskonalenia swoich umiejętności, podnoszenia kompetencji.

Pragniemy wyposażyć każdego, kto do nas zajrzy i zostanie na dłużej, w merytoryczną wiedzę, związaną z oświatowymi wymaganiami, a także służyć wsparciem w dostarczaniu wartościowych materiałów edukacyjnych do pracy z uczniami.

Współpracujemy także z instytucjami kultury, m.in. teatrami oraz fundacjami, w zakresie pozyskiwania unikalnych treści, które mogą zostać zaimplementowane podczas procesu kształcenia.
Zakładamy, że warto rekomendować produkty, dzięki którym nauczyciele rozbudzą pasje i zainteresowania swoich uczniów.

Mamy zasadę: wybrane produkty, pomoce edukacyjne, kursy czy webinaria, powinny wspierać wypełnianie założeń oświatowych oraz podstawy programowej, a także pomagać w rozwijaniu kompetencji kluczowych.
W Nalekcje.pl stawiamy na rozwój Wasz i Waszych uczniów!
Zapraszamy do serwisu!

Projekt EDUKATOR – zwiększanie kompetencji edukatorów już trwa!

Drodzy Nauczyciele, 

zapraszamy do zapoznania się z projektem EDUKATOR, współrealizowanego przez Fundację Edukacji Rozwoju i Innowacji, który ma na celu poprawę włączenia społecznego w edukacji dorosłych poprzez zwiększenie kompetencji edukatorów w zakresie docierania do dorosłych, motywowania ich do rozpoczęcia i kontynuowania nauki oraz wsparcia doradczego, aby wprowadzić ich na ścieżkę uczenia się przez całe życie. Będziemy Was informować o wydarzeniach i rezultatach projektu, które mogą Wam się przydać w Waszej pracy i rozwoju ścieżki zawodowej.

Dodaj komentarz