Tworząc portal edukacyjny Nalekcje.pl, naszym celem było podarowanie nauczycielom, dyrektorom przedszkoli i szkół miejsca, które stanie się drogowskazem do samorozwoju, doskonalenia swoich umiejętności, podnoszenia kompetencji.

Pragniemy wyposażyć każdego, kto do nas zajrzy i zostanie na dłużej, w merytoryczną wiedzę, związaną z oświatowymi wymaganiami, a także służyć wsparciem w dostarczaniu wartościowych materiałów edukacyjnych do pracy z uczniami.

Współpracujemy także z instytucjami kultury, m.in. teatrami oraz fundacjami, w zakresie pozyskiwania unikalnych treści, które mogą zostać zaimplementowane podczas procesu kształcenia.
Zakładamy, że warto rekomendować produkty, dzięki którym nauczyciele rozbudzą pasje i zainteresowania swoich uczniów.

Mamy zasadę: wybrane produkty, pomoce edukacyjne, kursy czy webinaria, powinny wspierać wypełnianie założeń oświatowych oraz podstawy programowej, a także pomagać w rozwijaniu kompetencji kluczowych.
W Nalekcje.pl stawiamy na rozwój Wasz i Waszych uczniów!
Zapraszamy do serwisu!

Materiały na lekcje.pl

Platforma materialy.nalekcje.pl – tworzenie konta dla placówki

Na pewno znacie naszą platformę online z materiałami, które pomagają nauczycielom prowadzić lekcje: materialy.nalekcje.pl. Część z nich to są szkolenia online, które faktycznie każdy nauczyciel chce zachować dla siebie. Ale są też materiały, które warto udostępnić uczniom lub rodzicom. Jak to zrobić? Najlepiej tworząc konto placówki!

Oto instrukcja jak stworzyć konto placówki w naszym serwisie z materiałami na lekcje dla uczniów i nauczycieli:

  • Wejdź na stronę https://materialy.nalekcje.pl/ i kliknij u góry „zaloguj się”
  • Ukarze ci się okno wyboru między zalogowaniem się a rejestracją. Wybieramy tę drugą możliwość
  • I w tym kroku wybieramy opcję „Reprezentuję placówkę / instytucję” i wypełniamy formularze. Dlaczego tę opcję? Otóż tworząc konto placówki, automatycznie możecie utworzyć subkonto dla osób podlegających tej placówce. W domyśle było to przewidziane na relacji dyrektor – nauczyciele. Ale każdy przyzna, że dyrektor może być bardzo zajętą osobą. Więc opcję można wykorzystać w relacji nauczyciel – rodzice uczniów. Wasza placówka będzie dodawała do konta materiały edukacyjne z biblioteki multimediów serwisu materialy.nalekcje.pl , a rodzice lub uczniowie, którym udostępnicie Państwo dostęp do subkonta, będą mieli do nich łatwe dojście – wystarczy się zalogować.
  • Wypełnij dokładnie dane swojej placówki . To jest ważne, jeśli w przyszłości chciałabyś uzyskiwać dokumenty księgowe na zakupywane materiały. (Część zasobów materialy.nalekcje.pl jest darmowa, a część płatna)
  • W drugim kroku pojawia się Tworzenie Subkonta dla odbiorców. Proszę podać login i hasło. Np.: login – RodziceMoichUczniow, hasło – 1234567890qwerty Hasło wpisz dwa razy, abyś miała pewność, że podałaś prawidłowo i zapamiętałaś je. To jest login i hasło dla odbiorców materiałów, które dodasz do konta. Odbiorca materiałów sam nie będzie mógł dodawać materiałów do konta. Kliknij Zapisz!
  • Brawo! Właśnie utworzyłaś konto placówki edukacyjnej i subkonto dla odbiorców materiałów dodanych lub kupionych przez tę placówkę.

Teraz, jeśli tylko chcesz, możesz przekazać rodzicom uczniów login i hasło do subkonta na materialy.nalekcje.pl, aby mogli korzystać z materiałów, które dla nich przygotujesz. Przykładowo, dodasz do konta dostęp do darmowych bajek dla dzieci. To takie proste!