Tworząc portal edukacyjny Nalekcje.pl, naszym celem było podarowanie nauczycielom, dyrektorom przedszkoli i szkół miejsca, które stanie się drogowskazem do samorozwoju, doskonalenia swoich umiejętności, podnoszenia kompetencji.

Pragniemy wyposażyć każdego, kto do nas zajrzy i zostanie na dłużej, w merytoryczną wiedzę, związaną z oświatowymi wymaganiami, a także służyć wsparciem w dostarczaniu wartościowych materiałów edukacyjnych do pracy z uczniami.

Współpracujemy także z instytucjami kultury, m.in. teatrami oraz fundacjami, w zakresie pozyskiwania unikalnych treści, które mogą zostać zaimplementowane podczas procesu kształcenia.
Zakładamy, że warto rekomendować produkty, dzięki którym nauczyciele rozbudzą pasje i zainteresowania swoich uczniów.

Mamy zasadę: wybrane produkty, pomoce edukacyjne, kursy czy webinaria, powinny wspierać wypełnianie założeń oświatowych oraz podstawy programowej, a także pomagać w rozwijaniu kompetencji kluczowych.
W Nalekcje.pl stawiamy na rozwój Wasz i Waszych uczniów!
Zapraszamy do serwisu!

OD 1 KWIETNIA RUSZYŁ PROJEKT ZDALNA SZKOŁA, CZYLI JAK POZYSKAĆ SPRZĘT DLA SWOJEJ PLACÓWKI!

Ministerstwo Cyfryzacji przeznacza na zakup niezbędnego sprzętu do kształcenia zdalnego 186 mln zł, z możliwością zakupu komputerów, tabletów i mobilnego Internetu dla nauczycieli. Samorządy już dzisiaj mogą kupować i przekazywać potrzebującym te niezbędne narzędzia, a środki na podstawie rozliczenia zostaną im zwrócone.

Maksymalnie została uproszczona ścieżka wnioskowania o dofinansowania, poprzez złożenie elektronicznego wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Szacowane kwoty dla poszczególnych gmin mają być nie mniejsze niż 40 tysięcy złotych

Poradnik, jak wypełnić i złożyć wniosek oraz znajduje się na https://cppc.gov.pl/aktualnosci/2-strona-glowna.

Program #zdalnaszkoła realizowany jest ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dodaj komentarz