Tworząc portal edukacyjny Nalekcje.pl, naszym celem było podarowanie nauczycielom, dyrektorom przedszkoli i szkół miejsca, które stanie się drogowskazem do samorozwoju, doskonalenia swoich umiejętności, podnoszenia kompetencji.

Pragniemy wyposażyć każdego, kto do nas zajrzy i zostanie na dłużej, w merytoryczną wiedzę, związaną z oświatowymi wymaganiami, a także służyć wsparciem w dostarczaniu wartościowych materiałów edukacyjnych do pracy z uczniami.

Współpracujemy także z instytucjami kultury, m.in. teatrami oraz fundacjami, w zakresie pozyskiwania unikalnych treści, które mogą zostać zaimplementowane podczas procesu kształcenia.
Zakładamy, że warto rekomendować produkty, dzięki którym nauczyciele rozbudzą pasje i zainteresowania swoich uczniów.

Mamy zasadę: wybrane produkty, pomoce edukacyjne, kursy czy webinaria, powinny wspierać wypełnianie założeń oświatowych oraz podstawy programowej, a także pomagać w rozwijaniu kompetencji kluczowych.
W Nalekcje.pl stawiamy na rozwój Wasz i Waszych uczniów!
Zapraszamy do serwisu!

CZY KSZTAŁCENIE ZDALNE W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM ZDA EGZAMIN NA SZÓSTKĘ?

Dnia 25 marca roku 2020 zgodnie z dwoma rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej dotyczącymi ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, został wprowadzony obowiązek kształcenia zdalnego. Niestety krótki czas na przygotowanie się dyrektorów i nauczycieli szkół na taką formę pracy z uczniami, obnaża braki systemowe i niezgodność tych wytycznych z konstytucyjnym prawem do nauki, powszechnej i bezpłatnej.

Ogromna ilość rodzin nie dysponuje własnym sprzętem, aby uczestniczyć w  lekcjach on-line, min. kilku komputerów przy większej ilości dzieci i drukarki, która niezbędna jest do drukowania kart pracy i zadań zleconych. Brakuje regulacji, jak zdalnie uczyć mają się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Również nauczyciele kwestionują taki tryb pracy, ze względu na niedostatek szkoleń w zakresie przeprowadzania nauki na platformach e-learninowych. Dotyczy to też braków w sprzęcie audiowizualnym, a także ogromnej potrzebie zmiany trybu prowadzenia zajęć i zlecania pracy samodzielnej. W szkołach niepublicznych jest przeprowadzanych więcej lekcji on-line, natomiast dyrektorzy szkół państwowych nie posiadają nawet narzędzi do monitorowania, czy w taki sposób ich pracownicy komunikują się z uczniami.

Podnoszą się głosy, iż uczniowie nie mogą być oceniani za samodzielne kształcenie ponieważ podstawa programowa nie jest prawidłowo realizowana. Szczególna obawa dotyczy egzaminów ósmoklasisty, matur, czy zawodowych.

Niestety nikt nie jest w stanie przewidzieć na tą chwilę, jak potoczy się ścieżka edukacyjna przy tak obranej formie kształcenia, a ta niewiedza jest chyba gorsza niż samo #zostanwdomu.

Dodaj komentarz