Nowy rok szkolny - wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych - nalekcje.pl

Tworząc portal edukacyjny Nalekcje.pl, naszym celem było podarowanie nauczycielom, dyrektorom przedszkoli i szkół miejsca, które stanie się drogowskazem do samorozwoju, doskonalenia swoich umiejętności, podnoszenia kompetencji.

Pragniemy wyposażyć każdego, kto do nas zajrzy i zostanie na dłużej, w merytoryczną wiedzę, związaną z oświatowymi wymaganiami, a także służyć wsparciem w dostarczaniu wartościowych materiałów edukacyjnych do pracy z uczniami.

Współpracujemy także z instytucjami kultury, m.in. teatrami oraz fundacjami, w zakresie pozyskiwania unikalnych treści, które mogą zostać zaimplementowane podczas procesu kształcenia.
Zakładamy, że warto rekomendować produkty, dzięki którym nauczyciele rozbudzą pasje i zainteresowania swoich uczniów.

Mamy zasadę: wybrane produkty, pomoce edukacyjne, kursy czy webinaria, powinny wspierać wypełnianie założeń oświatowych oraz podstawy programowej, a także pomagać w rozwijaniu kompetencji kluczowych.
W Nalekcje.pl stawiamy na rozwój Wasz i Waszych uczniów!
Zapraszamy do serwisu!

Nowy rok szkolny – wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Sierpień to ten czas, gdy wszyscy szykują się do powrotu do szkół. Zarówno nauczyciele, uczniowie, instytucje jak i rynek pomocy naukowych czynią przygotowania, aby jak najlepiej rozpocząć rok szkolny. Z różnych kierunków płyną wytyczne i wskazówki. Dlatego też w ostatnim czasie swoje wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych wydało Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), Ministerstwo Zdrowia (MZ) i Główny Inspektorat Sanitarny (GIS). Jeśli słyszeliście o tych wytycznych, ale czujecie się zagubieni, bez obaw. Poniżej znajdziecie przygotowany przez nalekcje.pl skrót najważniejszych informacji, z którym spokojnie rozpoczniecie nowy Rok Szkolny 2021/22.

Przede wszystkim Minister Edukacji zapewnia, że działają tak, aby 1 września 2021 roku wszystkie dzieci rozpoczęły naukę stacjonarnie. By to zapewnić, wraz z innymi resortami rządu został przygotowany scenariusz sanitarny i wytyczne, które zapewnia bezpieczeństwo najmłodszych w szkole. Wytyczne można przeczytać na stronie www.gov.pl. Warto też zwrócić uwagę, że są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym, a także rekomendacje działań w zakresie dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. 

Wytyczne MEiN w skrócie wytyczne te brzmią tak:

Dezynfekcja przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
Dystans minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.
Higiena częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczka w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.
Wietrzenie przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Dodatkowo została wydana rekomendacja, która jednak nie wiąże się z nakazem.

+ Szczepienie rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Szczegółowe wytyczne dla szkół zostały podzielone na rozdziały i dotyczą one:

  • Organizacji zajęć
  • Higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni
  • Gastronomii
  • Postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników
  • A także zawierają szereg instrukcji postępowania, które mają wspierać zachowanie bezpieczeństwa placówek edukacyjnych i ich użytkowników. Są to:

Więcej informacji i dokumenty do pobrania w formacie Word i PDF znajdziecie Państwo na stronach rządowych: