Zmysłowe wakacje - nalekcje.pl

Tworząc portal edukacyjny Nalekcje.pl, naszym celem było podarowanie nauczycielom, dyrektorom przedszkoli i szkół miejsca, które stanie się drogowskazem do samorozwoju, doskonalenia swoich umiejętności, podnoszenia kompetencji.

Pragniemy wyposażyć każdego, kto do nas zajrzy i zostanie na dłużej, w merytoryczną wiedzę, związaną z oświatowymi wymaganiami, a także służyć wsparciem w dostarczaniu wartościowych materiałów edukacyjnych do pracy z uczniami.

Współpracujemy także z instytucjami kultury, m.in. teatrami oraz fundacjami, w zakresie pozyskiwania unikalnych treści, które mogą zostać zaimplementowane podczas procesu kształcenia.
Zakładamy, że warto rekomendować produkty, dzięki którym nauczyciele rozbudzą pasje i zainteresowania swoich uczniów.

Mamy zasadę: wybrane produkty, pomoce edukacyjne, kursy czy webinaria, powinny wspierać wypełnianie założeń oświatowych oraz podstawy programowej, a także pomagać w rozwijaniu kompetencji kluczowych.
W Nalekcje.pl stawiamy na rozwój Wasz i Waszych uczniów!
Zapraszamy do serwisu!

Zmysłowe wakacje

Widzisz to niebieskie morze? A białe szczyty gór? Może grzeję cię żółte słońce niemające konkurencji na niebieskim niebie? To wszystko wiesz, bo korzystasz ze swoich zmysłów. Dlatego tak ważną jest edukacja dziecka, aby umiało świadomie korzystać ze swojego ciała i dostrzegało, gdy działanie zmysłu się zmienia. Podstawa programowa przewiduje naukę o zmysłach. Dlatego dziś zapraszamy Cię do poznania programu, który wspomaga naukę przedmiotów przyrodniczych i realizację podstawy programowej. Science Lab pozwoli dziecku w przystępny, interaktywny sposób poznać budowę ciała człowieka.

Człowiek odkrywa i podziwia świat przy pomocy zmysłów. Obserwuje otoczenie, poznaje smaki, dźwięki, czy fakturę materiałów. Nowa seria produktów multimedialnych. „Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka”, przedstawia niezwykłą pracę ludzkiego organizmu. Działanie i rolę zmysłów omówiono w połączeniu z elementami fizyki, chemii i geografii. Całość materiału pozwala na realizację założeń Podstawy Programowej.

„Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka” to czteroczęściowy, multimedialny produkt edukacyjny, którego celem jest wspomaganie nauki przedmiotów przyrodniczych w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz na wyższym etapie edukacyjnym. Program zawiera pakiet plansz edukacyjnych, dzięki którym nauczyciel w szczegółowy sposób omówi budowę i funkcjonowanie poszczególnych narządów, a także filmy i symulacje do wykorzystania w szkole lub w domu. Całość przygotowanych materiałów pozwala na realizowanie założeń Podstawy Programowej oraz wprowadzenie elementów rozszerzonych dla chętnych, ambitnych uczniów lub dla klas wyższych.

Do wszystkich materiałów w programie multimedialnym został nagrany profesjonalny lektor. Ponadto przy elementach opisowych istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki, co pozwala na wykorzystanie produktu podczas pracy z uczniami o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych (SPE).

„Science-Lab” przygotowano w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej, dzięki czemu nauczyciel wprowadzi elementy biologii, chemii, czy fizyki w obcym języku. Program może być wykorzystany również za granicą.

wzrok

Część 1 – WZROK Korelacja międzyprzedmiotowa: biologia, fizyka

Pierwsza część programu „Science-Lab” porusza zagadnienia dotyczące zmysłu wzroku. Nauczyciel przy pomocy plansz edukacyjnych szczegółowo omówi budowę aparatu ochronnego i gałki ocznej, a także ośrodków kory mózgowej odpowiedzialnych za ten zmysł. Element zaciekawiający ucznia stanowią ciekawostki przypisane do większości narządów.

Działanie wzroku oraz choroby i wady, które mu zagrażają, przedstawiono w materiałach filmowychSymulacje znajdujące się w programie, pozwolą uczniom powtórzyć i utrwalić wcześniej zdobytą wiedzę. Nauczyciel ma także do dyspozycji testy sprawdzające, które można wykorzystać podczas lekcji.

Część 2 – SŁUCH I RÓWNOWAGA Korelacja międzyprzedmiotowa: biologia, fizyka

Z drugiej części programu „Science-lab. Fascynująca anatomia człowieka” uczniowie dowiedzą się, jak zbudowane jest ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne oraz poznają szczegółową budowę błędnika, który w głównej mierze odpowiedzialny jest za zmysł słuchu i równowagi. Element zaciekawiający ucznia stanowią ciekawostki przypisane do większości narządów.

Drogę, którą pokonuje dźwięk, aby dotrzeć do ośrodka słuchu znajdującego się w mózgu oraz zagrożenia towarzyszące wspomnianym zmysłom, omówiono szczegółowo w filmachSymulacje wprowadzają elementy fizyki, takie jak natężenie, czy częstotliwość dźwięku oraz ćwiczenia ruchowe wspomagające zmysł równowagi.

sluch-rownowaga
smak

Część 3 – WĘCH I SMAK Korelacja międzyprzedmiotowa: biologia, chemia

Jak by wyglądało życie człowieka bez zmysłu smaku i węchu? Temu zagadnieniu przyjrzą się uczniowie pracujący z trzecią częścią programu „Science-Lab”. Plansze edukacyjne w szczegółowy sposób omawiają budowę oraz funkcje nosa zewnętrznego i wewnętrznego. Przy zmyśle smaku został opisany przekrój języka, jego szczegółowa budowa, a także lokalizacja poszczególnych smaków. Element zaciekawiający ucznia stanowią ciekawostki przypisane do większości narządów.

Filmy tłumaczą sposób działania zmysłów oraz jakie zaburzenia mogą wystąpić w ich funkcjonowaniu. Dzięki symulacjom uczniowie dowiedzą się m.in., które zawody wymagają dobrego zmysłu węchu w codziennej pracy, albo dlaczego w dzieciństwie nie lubiliśmy jeść niektórych produktów.

Część 4 – DOTYK Korelacja międzyprzedmiotowa: biologia, geografia

Czwarta część Programu „Science-Lab” dotyczy zmysłu dotyku. Plansze edukacyjne omawiają budowę skóry oraz receptorów, które się w niej znajdują. Element zaciekawiający ucznia stanowią ciekawostki przypisane do większości narządów.

Filmy w obrazowy sposób przedstawiają działanie zmysłu, a także choroby zagrażające skórze. Symulacje mają na celu zaciekawić ucznia – wśród nich znajduje się m.in. materiał poświęcony sposobom powitania w poszczególnych rejonach świata.

dotyk

Zapraszamy do sprawdzenia wersji demonstracyjnej: