Tworząc portal edukacyjny Nalekcje.pl, naszym celem było podarowanie nauczycielom, dyrektorom przedszkoli i szkół miejsca, które stanie się drogowskazem do samorozwoju, doskonalenia swoich umiejętności, podnoszenia kompetencji.

Pragniemy wyposażyć każdego, kto do nas zajrzy i zostanie na dłużej, w merytoryczną wiedzę, związaną z oświatowymi wymaganiami, a także służyć wsparciem w dostarczaniu wartościowych materiałów edukacyjnych do pracy z uczniami.

Współpracujemy także z instytucjami kultury, m.in. teatrami oraz fundacjami, w zakresie pozyskiwania unikalnych treści, które mogą zostać zaimplementowane podczas procesu kształcenia.
Zakładamy, że warto rekomendować produkty, dzięki którym nauczyciele rozbudzą pasje i zainteresowania swoich uczniów.

Mamy zasadę: wybrane produkty, pomoce edukacyjne, kursy czy webinaria, powinny wspierać wypełnianie założeń oświatowych oraz podstawy programowej, a także pomagać w rozwijaniu kompetencji kluczowych.
W Nalekcje.pl stawiamy na rozwój Wasz i Waszych uczniów!
Zapraszamy do serwisu!

Szkolenia - zapobiegaj marginalizacji społecznej młodzieży

Jak zapobiegać marginalizacji społecznej dzieci? Zapraszamy do pobrania bezpłatnych scenariuszy.

Jesteś nauczycielem w szkole ponadpodstawowej, wychowawcą w placówce wychowawczo – opiekuńczej, w domu dziecka lub w centrum pomocy rodzinie? Chciałbyś podnieść swoje kompetencje wychowawcze oraz otrzymać wiedzę teoretyczną związaną z praktycznym stosowaniem metod i narzędzi zapobiegających marginalizacji społecznej dzieci?

Mamy dla Ciebie SZEŚĆ BEZPŁATNYCH scenariuszy do codziennej pracy z młodzieżą! Każdy z programów zawiera elementy aktywnych metod radzenia sobie ze stresem i jego redukcją, podnoszenia własnej wartości, asertywności, zarządzania emocjami.

Scenariusze zostały wypracowane w ramach międzynarodowego projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w partnerstwie z organizacją non-profit UK Butterflies LTD z Wielkiej Brytanii jako ponadnarodowy projekt pt. „Kompetencje wychowawcze przyszłości – edukacja alternatywna i doskonalenie zawodowe”. Zarejestruj się, pobierz, naucz się i przerwij cykl wykluczenia młodzieży >>https://materialy.nalekcje.pl/products/99

Więcej informacji o projekcie: www.prproswiecim.pl

Dodaj komentarz