Tworząc portal edukacyjny Nalekcje.pl, naszym celem było podarowanie nauczycielom, dyrektorom przedszkoli i szkół miejsca, które stanie się drogowskazem do samorozwoju, doskonalenia swoich umiejętności, podnoszenia kompetencji.

Pragniemy wyposażyć każdego, kto do nas zajrzy i zostanie na dłużej, w merytoryczną wiedzę, związaną z oświatowymi wymaganiami, a także służyć wsparciem w dostarczaniu wartościowych materiałów edukacyjnych do pracy z uczniami.

Współpracujemy także z instytucjami kultury, m.in. teatrami oraz fundacjami, w zakresie pozyskiwania unikalnych treści, które mogą zostać zaimplementowane podczas procesu kształcenia.
Zakładamy, że warto rekomendować produkty, dzięki którym nauczyciele rozbudzą pasje i zainteresowania swoich uczniów.

Mamy zasadę: wybrane produkty, pomoce edukacyjne, kursy czy webinaria, powinny wspierać wypełnianie założeń oświatowych oraz podstawy programowej, a także pomagać w rozwijaniu kompetencji kluczowych.
W Nalekcje.pl stawiamy na rozwój Wasz i Waszych uczniów!
Zapraszamy do serwisu!

 

Wkrótce nowy cykl webinariowy 2020/2021

Obecnie, zespół Nalekcje.pl pracuje nad nową ofertą webinariów i szkoleń na rok szkolny 2020/2021, dzięki którym dyrektorzy oraz nauczyciele mają możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Gromadzimy ekspertów branży edukacyjnej, tutorów, edukatorów, nauczycieli, pedagogów, wykładowców, a także specjalistów – prawników, czy psychologów, aby wesprzeć proces zdalnej edukacji w Polsce.

We współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi zorganizowaliśmy kilkanaście webinariów dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Archiwum szkoleń dostępne jest na platformie materialy.nalekcje.pl

CERTYFIKAT

Po każdym dniu szkolenia uczestnicy otrzymują stosowny certyfikat.

TEST WIEDZY

Aby w pełni skorzystać z wartości webinaru, zachęcamy do zalogowania się PO szkoleniu na materialy.nalekcje.pl i odpowiedzenie na pytania zawarte w teście