Tworząc portal edukacyjny Nalekcje.pl, naszym celem było podarowanie nauczycielom, dyrektorom przedszkoli i szkół miejsca, które stanie się drogowskazem do samorozwoju, doskonalenia swoich umiejętności, podnoszenia kompetencji.

Pragniemy wyposażyć każdego, kto do nas zajrzy i zostanie na dłużej, w merytoryczną wiedzę, związaną z oświatowymi wymaganiami, a także służyć wsparciem w dostarczaniu wartościowych materiałów edukacyjnych do pracy z uczniami.

Współpracujemy także z instytucjami kultury, m.in. teatrami oraz fundacjami, w zakresie pozyskiwania unikalnych treści, które mogą zostać zaimplementowane podczas procesu kształcenia.
Zakładamy, że warto rekomendować produkty, dzięki którym nauczyciele rozbudzą pasje i zainteresowania swoich uczniów.

Mamy zasadę: wybrane produkty, pomoce edukacyjne, kursy czy webinaria, powinny wspierać wypełnianie założeń oświatowych oraz podstawy programowej, a także pomagać w rozwijaniu kompetencji kluczowych.
W Nalekcje.pl stawiamy na rozwój Wasz i Waszych uczniów!
Zapraszamy do serwisu!

Teatralna (wy)BAWIALNIA – warsztaty z Teatrem Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi

Zapraszamy na fantastyczne warsztaty aktorskie i taneczne ramach projektu Kultura w sieci – Teatralna (wy)BAWIALNIA oraz spotkania online ze sztuką prowadzone przez aktorów i animatorów Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi!

A dla pasjonatów historii oraz do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych polecamy godzinne nagranie spektaklu online: Kościuszko – ostatnia bitwa

<<link do rejestracji na warsztaty >>

Dodaj komentarz