Tworząc portal edukacyjny Nalekcje.pl, naszym celem było podarowanie nauczycielom, dyrektorom przedszkoli i szkół miejsca, które stanie się drogowskazem do samorozwoju, doskonalenia swoich umiejętności, podnoszenia kompetencji.

Pragniemy wyposażyć każdego, kto do nas zajrzy i zostanie na dłużej, w merytoryczną wiedzę, związaną z oświatowymi wymaganiami, a także służyć wsparciem w dostarczaniu wartościowych materiałów edukacyjnych do pracy z uczniami.

Współpracujemy także z instytucjami kultury, m.in. teatrami oraz fundacjami, w zakresie pozyskiwania unikalnych treści, które mogą zostać zaimplementowane podczas procesu kształcenia.
Zakładamy, że warto rekomendować produkty, dzięki którym nauczyciele rozbudzą pasje i zainteresowania swoich uczniów.

Mamy zasadę: wybrane produkty, pomoce edukacyjne, kursy czy webinaria, powinny wspierać wypełnianie założeń oświatowych oraz podstawy programowej, a także pomagać w rozwijaniu kompetencji kluczowych.
W Nalekcje.pl stawiamy na rozwój Wasz i Waszych uczniów!
Zapraszamy do serwisu!


ZAŁOŻENIA
PROGRAMU DOPOSAŻENIA PRACOWNI PRZYRODNICZYCH

Co roku Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przeznaczyć na realizację tego programu około 80 milionów złotych, co łącznie daje kwotę około 320 mln zł. Dokładna kwota subwencji zostanie ustalona po weryfikacji wniosków.

Dofinansowanie wynosi 100% kwoty, gmina, a co za tym idzie szkoła, nie musi wnosić wkładu własnego. JST nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów w związku ze złożeniem wniosku.

Jak przystąpić do programu

Dofinansoowanie dla szkoły biologia geografia fizyka chemia

Szkoły muszą posiadać klasy V (biologia i geografia)
oraz VII i VIII (fizyka, chemia);

Dofinansowanie pracowni przyrodniczych

O przystąpienie nie mogą ubiegać się szkoły zorganizowane w podmiocie leczniczym, a także te, które skorzystały z programu w ubiegłych latach;

Dofinansoowanie dla szkoły biologia geografia fizyka chemia

W danym roku dofinansowanie może otrzymać ¼ placówek podlegających
pod dany organ prowadzący.

Projekt dofinansowania szkoły przyroda

Szkoła funkcjonuje w nowym budynku.

Jak działa program

To program subwencji, który trwa od 2018 roku i został przewidziany na cztery lata.

Głównym celem jest wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji Podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, jak biologia, geografia, chemia i fizyka.

Środki pochodzą z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok.

Zapoznaj się z wytycznymi na stronie MEN

Zobacz kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 roku.

WAŻNE

Decyduje kolejność zgłoszeń i składania wniosków!
Wprowadzono roczny limit aplikowania o dofinansowanie. Może to zrobić ½ szkół,
które spełniają kryteria i są prowadzone lub dotowane przez poszczególną JST
Wnioskowanie o zbyt wysoką kwotę nie spowoduje odrzucenia wniosku,
jedynie może zostać obniżona kwota przyznanej subwencji.

Wniosek
KROK PO KROKU

 

Wniosek

Pobierz wzór wniosku
oraz wykazu pomocy dydaktycznych,
które znajdują się w zakładkach nr 4 i 4a.

 

 

Kryteria

Pobierz kryteria podziału
rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej na 2020 rok.

 

 

Zgłoszenie

Uzupełnione i podpisane wnioski
należy przesyłać przez platformę ePUAP na skrzynkę
Ministerstwa Edukacji Narodowej do 29.05.2020 r.

 

Adresy skrzynek podawczych MEN:
„/gn9u55ai9v/SkrytkaESP” lub „/gn9u55ai9v/skrytka”,
w przypadku awarii systemu ePuap
wniosek wysłać można także
na adres email: Sekretariat.DWST@men.gov.pl


Pokaż swoim uczniom,
jak niesamowity jest świat anatomii człowieka!

Doposaż  sale przyrodnicze w multimedialny produkt edukacyjny Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka, a nauka biologii zamieni się w niezwykłą przygodą w głąb ludzkiego organizmu.  Pakiety wspomagają naukę przedmiotów przyrodniczych, a atrakcyjna formuła i zgodność z podstawą programową gwarantuje wysoką skuteczność na etapie edukacyjnym 4-8 oraz wyższym.