Tworząc portal edukacyjny Nalekcje.pl, naszym celem było podarowanie nauczycielom, dyrektorom przedszkoli i szkół miejsca, które stanie się drogowskazem do samorozwoju, doskonalenia swoich umiejętności, podnoszenia kompetencji.

Pragniemy wyposażyć każdego, kto do nas zajrzy i zostanie na dłużej, w merytoryczną wiedzę, związaną z oświatowymi wymaganiami, a także służyć wsparciem w dostarczaniu wartościowych materiałów edukacyjnych do pracy z uczniami.

Współpracujemy także z instytucjami kultury, m.in. teatrami oraz fundacjami, w zakresie pozyskiwania unikalnych treści, które mogą zostać zaimplementowane podczas procesu kształcenia.
Zakładamy, że warto rekomendować produkty, dzięki którym nauczyciele rozbudzą pasje i zainteresowania swoich uczniów.

Mamy zasadę: wybrane produkty, pomoce edukacyjne, kursy czy webinaria, powinny wspierać wypełnianie założeń oświatowych oraz podstawy programowej, a także pomagać w rozwijaniu kompetencji kluczowych.
W Nalekcje.pl stawiamy na rozwój Wasz i Waszych uczniów!
Zapraszamy do serwisu!

Czy w nowym roku szkolnym będziemy kontynuować edukację zdalną?

Zakończenie roku szkolnego już za tydzień, wszyscy wyczekują go chyba jak nigdy dotąd. Pandemia zweryfikowała wiele planów edukacyjnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wyklucza utrzymania zdalnej edukacji jeśli tempo zachorowań na COVI-19 nie będzie się zmniejszać w wakacje.

Na zlecenie MEN wydział specjalnych potrzeb edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji na podstawie  pisma Joanny Wilewskiej, dyrektor departamentu wychowania i kształcenia integracyjnego MEN ma stworzyć bank rozwiązań w zakresie pracy na odległość z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Resort edukacji narodowej potwierdza, że wśród rozwiązań, nad którymi pracuje, są zmiany nie tylko w Karcie nauczyciela, lecz także w kształceniu zdalnym.

Warto podkreślić, iż jeśli taka forma nauczania będzie kontynuowana (MEN bierze pod uwagę także nauczanie w systemie zmianowym jaki zaimplementowały inne kraje europejskie) uczniowie będą mogli bez ograniczeń wypożyczać dostępny dzięki dotacjom celowym sprzęt i oprogramowanie komputerowe w celu uniknięcia łamania art. 70 konstytucji, czyli ograniczanie dzieciom prawo do nauki w związku z brakiem dostępu do tych urządzeń.

Dodaj komentarz