Raporty Edukacyjne - nalekcje.pl

Tworząc portal edukacyjny Nalekcje.pl, naszym celem było podarowanie nauczycielom, dyrektorom przedszkoli i szkół miejsca, które stanie się drogowskazem do samorozwoju, doskonalenia swoich umiejętności, podnoszenia kompetencji.

Pragniemy wyposażyć każdego, kto do nas zajrzy i zostanie na dłużej, w merytoryczną wiedzę, związaną z oświatowymi wymaganiami, a także służyć wsparciem w dostarczaniu wartościowych materiałów edukacyjnych do pracy z uczniami.

Współpracujemy także z instytucjami kultury, m.in. teatrami oraz fundacjami, w zakresie pozyskiwania unikalnych treści, które mogą zostać zaimplementowane podczas procesu kształcenia.
Zakładamy, że warto rekomendować produkty, dzięki którym nauczyciele rozbudzą pasje i zainteresowania swoich uczniów.

Mamy zasadę: wybrane produkty, pomoce edukacyjne, kursy czy webinaria, powinny wspierać wypełnianie założeń oświatowych oraz podstawy programowej, a także pomagać w rozwijaniu kompetencji kluczowych.
W Nalekcje.pl stawiamy na rozwój Wasz i Waszych uczniów!
Zapraszamy do serwisu!

1. Nasi odbiorcy, czyli kim są nauczyciele z Nalekcje.pl?

Portal nalekcje.pl kierowany jest do kadry nauczycielskiej, dyrektorów i pedagogów. Jednak wielu może się zastanawiać, kim są osoby, które korzystają z naszych działań. Poniższe informacje mają na celu zobrazować projekt w liczbach i pokazać kim są nauczyciele nalekcje.pl. Zapraszamy do lektury!

Projekt Nalekcje.pl to:

  • Strona, którą regularnie odwiedza średnio miesięcznie ponad 2000 osób
  • Platforma, która dostarcza mateialy.nalekcje.pl już 1180 osobom indywidualnym i 30 placówkom (mamy dwa rodzaje dostępów)
  • Strona na Facebooku, która ma ponad 1100 odbiorców oraz grupa na Facebooku, do której zapisało się 1777 osób
  • Webinary, na które zapisało się dotąd prawie 5000 nauczycieli w Polsce
  • Certyfikaty dla nauczycieli, które wspierają ich awans zawodowy. Wystawiliśmy dotąd prawie 2000 certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach.
  • Newsletter wysyłany regularnie do ok. 750 nauczycieli
  • Współprace z instytucjami szkoleniowymi dla nauczycieli, wydawnictwami materiałów edukacyjnych i ekspertami – praktykami, którzy szkolą nauczycieli online
  • i kolejne pomysły w trakcie realizacji …
Dane - październik 2020. 

2. Ankieta – Raport zdalnego nauczania (06.2020)

Współpracując z kadrą nauczycielską, wchodzimy w dialog z nauczycielami i dyrektorami. Poznajemy ich opinie i oczekiwania. A także badamy potrzeby. Cieszymy się zaufaniem pedagogów, co pozwala nam lepiej poznać oczekiwania rynku. Poniżej przedstawiamy wyniki naszych ankiet.

Drugi semestr roku szkolnego 2019/2020 pozostanie w pamięci wielu na zawsze. Tradycyjny system edukacji został wystawiony na próbę, a nauczyciele stanęli w obliczu konieczności zmiany edukacji na wersję online. To właśnie wtedy nasz projekt Nalekcje.pl miał swoje początki i szybko odpowiedzieliśmy na zmieniającą się sytuację. Po czasie, w czerwcu przeprowadziliśmy ankietę wśród naszych odbiorców. Poniżej wyniki.

3. Ankieta – Oczekiwania nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

We wrześniu przeprowadziliśmy ankietę, badającą potrzeby i oczekiwania nauczycieli na nowy rok szkolny. Wkrótce przedstawimy wyniki kolejnych badań opinii nauczycieli.