Dyplom Wzorowego Nauczyciela - pobierz! - nalekcje.pl

Tworząc portal edukacyjny Nalekcje.pl, naszym celem było podarowanie nauczycielom, dyrektorom przedszkoli i szkół miejsca, które stanie się drogowskazem do samorozwoju, doskonalenia swoich umiejętności, podnoszenia kompetencji.

Pragniemy wyposażyć każdego, kto do nas zajrzy i zostanie na dłużej, w merytoryczną wiedzę, związaną z oświatowymi wymaganiami, a także służyć wsparciem w dostarczaniu wartościowych materiałów edukacyjnych do pracy z uczniami.

Współpracujemy także z instytucjami kultury, m.in. teatrami oraz fundacjami, w zakresie pozyskiwania unikalnych treści, które mogą zostać zaimplementowane podczas procesu kształcenia.
Zakładamy, że warto rekomendować produkty, dzięki którym nauczyciele rozbudzą pasje i zainteresowania swoich uczniów.

Mamy zasadę: wybrane produkty, pomoce edukacyjne, kursy czy webinaria, powinny wspierać wypełnianie założeń oświatowych oraz podstawy programowej, a także pomagać w rozwijaniu kompetencji kluczowych.
W Nalekcje.pl stawiamy na rozwój Wasz i Waszych uczniów!
Zapraszamy do serwisu!

Dyplom wzorowego Nauczyciela!
Dyplom wzorowego Nauczyciela!

Pobierz swój Dyplom wzorowego Nauczyciela!

Jesteśmy bardzo dumni z każdego nauczyciela w Polsce! Każdego dnia cierpliwie pokonujecie nowe wyzwania, szkolicie się i wzorowo uczycie się narzędzi w edukacji hybrydowej i online. Dlatego mamy dla KAŻDEGO z Was na koniec roku szkolnego Dyplom wzorowego nauczyciela!

Odpowiedz na trzy pytania i zdobądź swój Dyplom wzorowego Nauczyciela. Podeślij innym nauczycielom. Pokaż, że ich praca jest ważna i niech też poczują się docenieni !