Minimalna obsługiwana rozdzielczość wynosi:
1000 x 650 px.
Aby prawidłowo wyświetlić program zmień urządzenie na spełniające parametry lub - jeśli urządzenie posiada wymaganą rozdzielczość – sprawdź parametry okna przeglądarki. Jeśli okno przeglądarki jest niepełne, użyj funkcji pełnego wyświetlania ekranu za pomocą przycisku F11 lub kombinacji przycisków fn + F11 lub control + command + f.