Protokoły warstwy aplikacji

Protokoły sieciowe TCP / IP

Protokoły warstwy aplikacji

 

Protokoły warstwy aplikacji


FTP

File Transfer Protocol (Protokół Transferu Plików) -protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików z serwera i na serwer.

HTTP

Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół sieci WWW.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol – protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej.

POP3

Post Office Protocol version – protokół internetowy pozwalający na odbiór poczty elektronicznej.

IMAP

Internet Message Access Protocol – protokół pocztowy zaprojektowany jako następca POP3. W przeciwieństwie do POP3, który umożliwia jedynie pobieranie i kasowanie poczty, IMAP pozwala na zarządzanie wieloma folderami pocztowymi oraz pobieranie i operowanie na listach znajdujących się na zdalnym serwerze.

DNS

Domain Name System – to system serwerów, protokół komunikacyjny oraz usługa zapewniająca zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową