MS-DOS Komendy | Ćwiczenia


MS-DOS Komendy | Ćwiczenia

a) Utwórz na dysku C następującą strukturę katalogów (jednym poleceniem).

b) Zmień bieżący katalog na „przemysłowe”

c) Zmień katalog bieżący na „punto” (jednym poleceniem)

d) Zmień katalog bieżący na „samochody” (jednym poleceniem)

e) Wyświetl drzewo bieżącego katalogu

f) Utwórz w katalogu punto 3 pliki tekstowe o nazwach: jeden.txt, dwa.txt, trzy.txt

g) Wyświetl pliki w katalogu Punto w kolejności wg nazwy

h) Ustaw atrybut pliku dwa.txt na ukryty

i) Zmień atrybut pliku dwa.txt z ukryty na archiwalny

j) Skopiuj wszystkie pliki z katalogu „punto” do katalogu „uno”

k) Usuń katalog „osobowe”

l) Wyświetl informacje o pamięci.

Zadanie 2.

a) Utwórz na dysku C katalog o nazwie Imię_Nazwisko (wpisując w to miejsce własne imię i nazwisko)

b) Wewnątrz utwórz następujące katalogi: „wszystko”, „txt”, „tekstowe”, „5”, „pozostałe”

c) (w windowsie) Ściągnij załączony poniżej plik txt1000rar.rar i rozpakuj do katalogu „wszystko”

d) Z katalogu „wszystko” skopiuj wszystkie pliki o rozszerzeniu txt do katalogu „txt”

e) Wyświetl pliki z katalogu „txt” w kolejności odwrotnej, do kolejności alfabetycznej

f) Przypisz 5 dowolnym plikom z katalogu „txt” atrybut ukryty

g) Wyświetl pliki z katalogu „txt” o atrybucie ukryty

h) Z katalogu „wszystko” skopiuj wszystkie pliki tekstowe (txt, doc) do katalogu „tekstowe”

i) Wypisz w jednej kolumnie jedynie nazwy plików z katalogu „tekstowe”

j) Z katalogu „wszystko” skopiuj wszystkie pliki, których nazwa składa się z 5 znaków do katalogu „5”

k) Z katalogu „wszystko” skopiuj wszystkie pliki NIE tekstowe do katalogu „pozostałe”

l) Usuń jednym poleceniem wszystkie pliki z katalogu „wszystko”

m) Skasuj katalog „wszystko”

n) Sprawdź datę systemową

o) Usuń całe drzewo katalogów o korzeniu w Twoim katalogu Imie_Nazwisko


txt1000zip