Arkusz rysunkowy


Rodzaje rysunków technicznych

 

Odręczny szkic techniczny
 • Swobodnie wykonany rysunek, często o charakterze notatki
 • Rysunek odręczny
 • Wstępny zarys informacji
 • Nie musi spełniać wszystkich wymogów rysunku technicznego
 • Zazwyczaj jest to rysunek nieskalowany
Rysunek techniczny wykonawczy
 • Pozwala odtworzyć kształt przedmiotu
 • Zawiera wymiary
 • Dokładność
 • Zawiera rzuty przedmiotu oraz wymagane przekroje
 • Zawiera tabelkę rysunkową
Rysunek techniczny złożeniowy
 • Przedstawienie wytworu w całości
 • Uwidocznione są wszystkie części wytworu
 • Przedmiot przedstawiony jest w rzutach aksonometrycznych oraz przekrojach
 • Elementy ponumerowane i opisane w tabelce rysunkowej
Rysunek techniczny montażowy
 • Przedstawia sposób montażu wytworu
 • Nie zawiera wymiarów
Rysunek techniczny schematyczny
 • Schemat przedstawiający zasadę działania urządzenia
 • Uproszczony, symboliczny

 

Formaty arkuszy rysunkowych

 

 

Format Wymiary Zastosowanie
A0 840 x 1189 Rysunki zestawieniowe
A1 594 x 840 Rysunki zestawieniowe i aksonometryczne
A2 420 x 594 Rysunki detali, małe rysunki  aksonometryczne
A3 297 x 420 Rysunki detali.
A4 210 x 297 Rysunki detali.

 

Rodzaje linii rysunkowych

 

Linia ciągła bardzo gruba
 • Tabelka rysunkowa
 • Połączenia klejone, lutowane
Linia ciągła gruba
 • Zarysy przedmiotów
 • Kształty przekrojów
 • Obramowanie arkusza rysunkowego
 • Oznaczenie początku i końca załamania płaszczyzny przekroju
Linia ciągła cienka
 • Linia wymiarowa
 • Linie pomocnicze
 • Znaki chropowatości powierzchni
 • Tabelka tolerancji
 • Osie otworów o średnicy <= 12 mm
Linia kreskowa cienka
 • Linie niewidoczne przedmiotu
Linia punktowa cienka
 • Osie symetrii otworów > 12 mm
 • Linia podziałowa
Linia dwupunktowa cienka
 • Krańcowe położenie elementu
 • Środek ciężkości przedmiotu
Linia dwupunktowa gruba
 • Oznaczenie rodzaju
 • Sposób obróbki cieplnej
Linia cienka falista lub zygzakowata
 • Urwanie przedmiotu
 • Przekrój cząstkowy

 

Budowa arkusza

 

Ramka arkusza

Tabliczka rysunkowa

Rodzaje rysunków technicznych

 

Odręczny szkic techniczny

· Swobodnie wykonany rysunek, często o charakterze notatki

· Rysunek odręczny

· Wstępny zarys informacji

· Nie musi spełniać wszystkich wymogów rysunku technicznego

· Zazwyczaj jest to rysunek nieskalowany

Rysunek techniczny wykonawczy

· Pozwala odtworzyć kształt przedmiotu

· Zawiera wymiary

· Dokładność

· Zawiera rzuty przedmiotu oraz wymagane przekroje

· Zawiera tabelkę rysunkową

Rysunek techniczny złożeniowy

· Przedstawienie wytworu w całości

· Uwidocznione są wszystkie części wytworu

· Przedmiot przedstawiony jest w rzutach aksonometrycznych oraz przekrojach

· Elementy ponumerowane i opisane w tabelce rysunkowej

Rysunek techniczny montażowy

· Przedstawia sposób montażu wytworu

· Nie zawiera wymiarów

Rysunek techniczny schematyczny

· Schemat przedstawiający zasadę działania urządzenia

· Uproszczony, symboliczny

 

Formaty arkuszy rysunkowych

 

Rys.

 

Format

Wymiary

Zastosowanie

A0

840 x 1189

Rysunki zestawieniowe

A1

594 x 840

Rysunki zestawieniowe i aksonometryczne

A2

420 x 594

Rysunki detali, małe rysunki aksonometryczne

A3

297 x 420

Rysunki detali.

A4

210 x 297

Rysunki detali.

 

Rodzaje linii rysunkowych

 

Rys.

Linia ciągła bardzo gruba

· Tabelka rysunkowa

· Połączenia klejone, lutowane

Linia ciągła gruba

· Zarysy przedmiotów

· Kształty przekrojów

· Obramowanie arkusza rysunkowego

· Oznaczenie początku i końca załamania płaszczyzny przekroju

Linia ciągła cienka

· Linia wymiarowa

· Linie pomocnicze

· Znaki chropowatości powierzchni

· Tabelka tolerancji

· Osie otworów o średnicy <= 12 mm

Linia kreskowa cienka

· Linie niewidoczne przedmiotu

Linia punktowa cienka

· Osie symetrii otworów > 12 mm

· Linia podziałowa

Linia dwupunktowa cienka

· Krańcowe położenie elementu

· Środek ciężkości przedmiotu

Linia dwupunktowa gruba

· Oznaczenie rodzaju

· Sposób obróbki cieplnej

Linia cienka falista lub zygzakowata

· Urwanie przedmiotu

· Przekrój cząstkowy

 

Budowa arkusza

 

Ramka arkusza

 

Tabliczka rysunkowa